తెలుగు భాషలో అందరికీ ఉపయోగమయ్యేలా యూనికోడ్ ఫాంట్లు రావాలనీ అవి ముద్రణకు అనుగుణంగా, అందంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్న సమయంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వపు ఐటీ శాఖ తెలుగువిజయం పేరిట ఒక బృహత్తర కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టిన విషయం చాలా మందికి విధితమే. డెస్క్‌టాప్ పబ్లిషింగ్ రంగంలో 25 సంవత్సరాలకు పైగా అనుభవంతో ముద్రణారంగంలో వున్న తెలుగు ఫాంట్లలోని లోటుపాట్లను గమనించి ముద్రణకు అనుకూలంగా యూనీకోడ్ ఫాంట్లను తయారు చేసి అందించాను. ఈ ఫాంట్లను ఉపయోగించి అనేక పుస్తకాలు ముద్రితమైనవి. అంతేకాక నాన్ యూనికోడ్ ఫాంట్లను ఉపయోగించిన Text ని యూనీకోడ్‌లోనికి మార్చడానికి తగిన Tools ని కూడా అభివృద్ధి పరిచాను. వీటిని అందరికి అందుబాటులోకి తీసుకురావాలన్న తపనతోనే ఈ telugufonts.in
పురుషోత్త్ కుమార్ గుత్తుల